09.05.2021
מרכז רפואי בני ציון מרכז רפואי בני ציון
line_grad.jpg (713 bytes)
ENGLISH العربية
דף הבית
מי אנחנו מחלקות ושירותים פניות הציבור פורומים פרסומים מדעיים

היגיינת ידיים

"היגיינת ידיים" - המציאות והחלום בקרב צוותים מטפלים בבית חולים

רקע:
היגיינת ידיים ידועה כפעולה החשובה ביותר במניעת הידבקות ובבקרת זיהומים בבתי חולים. ניקיון הידיים על ידי הצוותים המטפלים מהווה אמצעי בסיסי, זול ויעיל למניעת העברת זיהומים נרכשים המגבירים תחלואה, תמותה והוצאות הקשורות באשפוז.
ב- 2002 פרסם המרכז למחלות זיהומיות ה- CDC
(Centers for Disease Control and Prevention את ההנחיות להיגיינת הידיים לפני ואחרי טיפול בחולים, שכללו רחצה במים וסבון ו/או חיטוי ידיים בחומר על בסיס אלכוהולי ( כדוגמתChlorhexidine Gluconate 0.5% ו - Ethanol 70%). מהספרות עולה כי למרות כל זאת ולמרות העלייה בשיעור הזיהומים הנרכשים על רקע חיידקים עמידים, שיעור ההיענות ורמת הציות לנוהל היגיינת ידיים עדיין נמוך ועומד על 40% בממוצע ביחידות כמו טיפול נמרץ, ואחוזים נמוכים אף יותר בשאר מחלקות האשפוז.

מטרת העבודה: שיפור היענות הצוותים המטפלים להיגיינת ידיים בבית החולים.

שיטות:
תצפיות חשאיות ואקראיות שנערכו ע"י נאמנות זיהומים באמצעות שאלון מובנה (על פי הנחיות ה - CDC). התצפיות כללו מדידה כמותית של מיכלי רחצה וחיטוי ידיים במחלקות ביה"ח ותצפיות שנערכו ב - 3 תקופות זמן וכללו מגוון פעילויות הקשורות לטיפול בחולה.
תקופת המחקר: פברואר 2004 - אפריל 2006.
סקר ראשון (פבר' 2004): כ - 439 תצפיות במחלקות בית החולים.
סקר שני ( מרץ 2004 ) 440 תצפיות לאחר כתיבת נוהל היגיינת ידיים והפצתו במחלקות עפ"י הנחיות ה -CDC 2002 ,הדרכות ומשטחי ידיים לצוותים המטפלים , מבדקי ידע ומתן משובים בדרך יצירתית.
סקר שלישי ( אפר' 2006 ) 540 תצפיות שבוצעו לאחר ימי עיון, הדרכות, סקירה ואיתור ממוחשב של חיידקים עמידים והתקנת מתקני ספטול על מיטות החולים.

אוכלוסיית המחקר: רופאים, אחיות וכוחות עזר במחלקות בי"ח.

תוצאות:
תוצאות התצפיות ומבדקי הידע הוכנו לכל מחלקה והוערכו, בהשוואה לשאר המחלקות. בסקר הראשון ממוצע ההיענות להיגיינת הידיים בקרב הצוותים המטפלים היה % 49.8. בסקר השני, נצפתה ירידה ל - 31% (p<0.001), ואילו בסקר השלישי שיעור ההיענות עלה ל - 55% (p<0.001).
במהלך התצפיות נצפו הבדלים משמעותיים בקרב הסקטורים השונים. השיפור הממוצע בקרב הרופאים עלה מ - 34.6% ל - 42.18% (p<0.001), בקרב כוחות העזר מ-47.9% ל-65.7%
( p<0.001), ובקרב האחיות מ - 59.0% בסקר הראשון ל - 62.1% (p<0.001), בסקר השלישי.

מסקנות:
שיעור ההיענות להיגיינת הידיים במחקר, תואם את המקובל בספרות, אולם עדיין לוקה בחסר.
הגברת המודעות ע"י: הסברה מעמיקה, שיווק, מבדקים ומשובים הניתנים לזמן קצר / קצוב בלבד אינם מספקים את השינוי המיוחל.
שיפור משמעותי בהיענות ובציות לנוהל נצפה לאחר התערבות ממושכת ועקבית למשך שנתיים, שכללה הדרכות, הרצאות בימי עיון, ישיבות צוות בנושא וטיפול בקשיים לוגיסטיים ומבניים כגון- הצבת מיכלי ספטול על מיטות החולים.
לאור הניסיון שצברנו, יש להמשיך בהתערבות, במדידות ומשובים בצורה עקבית ומתמשכת.

טובה נתיב MA RN, ד"ר אלונה פז, אילנה פטרפרוינד MA RN, פרופ' ישראל פוטסמן.
  חזרה לראש הדף
פרסומים מדעיים
פרסומים ברפואה
פרסומים בסיעוד
היגיינת ידיים
הפחתת דקירות
אחריות משמרת
הדרכת מטופלים
היענות עובדי בריאות לחיסון נגד שפעת
בניית אתרים
קידום אתרים ע"י
כל הזכויות שמורות למרכז רפואי בני ציון © 2009