09.05.2021
מרכז רפואי בני ציון מרכז רפואי בני ציון
line_grad.jpg (713 bytes)
ENGLISH العربية
דף הבית
מי אנחנו מחלקות ושירותים פניות הציבור פורומים פרסומים מדעיים

אחריות משמרת

אחריות משמרת

רקע:
במהלך עשרות השנים האחרונות חל שינוי בתפקידה של אחות מראייה קלינית לראייה קלינית-ניהולית, שמצריך מיומנויות וידע. היום, עם עלייה בחומרת וחריפות המחלות וקיצור ימי אשפוז, תפקיד של אחות אחראית משמרת נעשה חיוני למתן טיפול אופטימאלי של מטופלים. צורך בתפקיד אחות אחראית משמרת נחוץ במיוחד כאשר אחות אחראית איננה, במשמרות ערב ולילה, סופי שבוע וחגים. התפקיד חיוני בשל סוגיות מגוונות שמתעוררות במהלך משמרת במחלקה. אוריינטאציה והכשרה לתפקיד אחות אחראית משמרת אינה משימה קלה. ממחקרים שנעשו בנושא עולה כי אין מספיק ידע ניהולי בקרב אחיות אחראיות משמרת לביצוע התפקיד באופן מרבי. אחוז גבוה של אחיות סבור כי טרם מצאו איזון בין הצרכים הניהוליים והצרכים הקליניים של התפקיד. ממצאי המחקרים מלמדים כי ציפיות הארגונים מהתפקיד אינם בהירים מספיק.

מטרות המחקר:
1. לבחון את תפיסות האחיות לגבי אחריות משמרת (מצב רצוי).
2. לבחון תפיסת האחיות לגבי אקלים אחריות משמרת במחלקות (מצב קיים).
3. לזהות גורמים המשפיעים על תהליך אחריות משמרת.

שיטת המחקר:
המחקר הינו מחקר רוחב תיאורי מתאמי. במחקר השתתפו אחים ואחיות מ- 23 מחלקות (היענות של 61%), אשר מילאו שאלונים לדיווח עצמי.

ממצאים עיקריים:
נמצאה ציפייה גבוהה לביצוע התפקיד של אחריות משמרת, בפועל ובאופן רצוי. הציפייה הרצויה נתפסה כגבוהה מן הציפייה בפועל, אך שתיהן גבוהות. המשימות השונות של אחריות משמרת, לדעת האחים והאחיות, מבוצעות בדרך כלל במידה רבה (כמחצית) או רבה מאד (כשליש) ורצוי, לדעת הרוב, לבצען במידה רבה מאד. הוגדרו ארבע קטגוריות תוכן לתפקיד של אחריות משמרת ונמצא כי משימות הכרוכות בכישורים קליניים טכניים מבוצעות בפועל במידה הרבה ביותר, ואילו משימות של ידע וחשיבה ביקורתית מבוצעות בפועל במידה מעטה יותר. משימות של כישורים ארגוניים מנהליים ומשימות של כישורים של יחסי אנוש ויכולות אישיות נמצאות בתווך ביניהן. שישה גורמים הוגדרו כמעכבים ביצוע של אחריות משמרת. חוסר אפשרות, מבחינת כוח אדם וזמן, נמצא כגורם המרכזי, לאחריו נמצאו מעכבים הגורמים - חוסר הנחייה, התפיסה כי ביצוע התפקיד נוגד את תרבות הסיעוד, ויחסים בין-אישיים בצוות המקשים על ביצוע התפקיד. הגורמים הפחות מעכבים את ביצוע התפקיד הם - חששות לגבי יכולת אישית לבצע אחריות משמרת ותפיסה כי ביצוע התפקיד אינו מועיל. מספר אחים ואחיות הדגישו את הצורך במתן ידע והכשרה לתפקיד, הגדרת תפקיד וסמכויות, הצורך בתגמול נאות, וחשיבות שיתוף הפעולה מצד צוות המחלקה. הגורמים המעכבים ביצוע של אחריות משמרת נמצאו מעט משמעותיים יותר בהקשר לוותק מועט יותר ותקופה קצרה יותר של ביצוע אחריות משמרת. ככל שהציפייה לביצוע אחריות משמרת נתפסה כגבוהה יותר נתפסו הגורמים המעכבים את הביצוע כמשמעותיים פחות.

מסקנות והמלצות:
תפקיד של אחות אחראית משמרת הוא תפקיד חיוני ואחיות רואות בו חשיבות רבה. אחריות משמרת נתפסת כנדרשת וכנחוצה יותר לביצוע. תפקיד אחריות משמרת הנו תפקיד רב גווני, מורכב ומצריך הכשרה, לכן חשוב לנהל בארגון תהליכי עבודה שמטרתם לפתח מודעות למשימות של ידע וחשיבה ביקורתית. לאחות אחראית משמרת אחריות עקיפה, כלומר היא אחראית למתן טיפול איכותי ע"י הצוות, לכן לא פחות חשוב לפתח כישורים של יחסי אנוש ויכולות אישיות, הכוללות : מתן משוב ופתרון קונפליקטים. כל זה ע"י הכשרה הכוללת תוכניות מובנות, סדנאות. תקופת חניכה, עידוד למתן תמיכה לאחיות אחראיות משמרת.

אילנה פטרפרוינד, .R.N., M.A - מנהלת הסיעוד, מרכז רפואי בני ציון
ג'אנה שפס, R.N., M.A. - מרכזת תחום פיתוח צוות, מרכז רפואי בני ציון

 

  חזרה לראש הדף
פרסומים מדעיים
פרסומים ברפואה
פרסומים בסיעוד
היגיינת ידיים
הפחתת דקירות
אחריות משמרת
הדרכת מטופלים
היענות עובדי בריאות לחיסון נגד שפעת
בניית אתרים
קידום אתרים ע"י
כל הזכויות שמורות למרכז רפואי בני ציון © 2009