09.05.2021
מרכז רפואי בני ציון מרכז רפואי בני ציון
line_grad.jpg (713 bytes)
ENGLISH العربية
דף הבית
מי אנחנו מחלקות ושירותים פניות הציבור פורומים פרסומים מדעיים

הדרכת מטופלים

הדרכת מטופלים

רקע:
המטופל ובני משפחתו מצויים במוקד העשייה הסיעודית אשר מטרתה מתן טיפול מקצועי מירבי. הדרכת המטופל הינה חלק בלתי נפרד מעשייה סיעודית איכותית.
מחקרים מצביעים כי הדרכת המטופל מעצימה אותו, מספקת מידע אשר מסייע למטופל לקדם את בריאותו. מטופלים אשר קיבלו הדרכה מדווחים על שביעות רצון גבוהה, תחושת שליטה וחרדה מופחתת. מתן הדרכה לקויה למטופל יכולה לגרום להחמרה במצבו הבריאותי והיענות נמוכה לטיפול.
להתנהגותו של המטופל השלכות כלכליות על מערכת הבריאות. מחקרים מצביעים כי הדרכת המטופל יכולה להפחית באופן משמעותי את ימי האשפוז ועלויות הטיפול.

מטרות המחקר:
המחקר הנוכחי בחן את עמדותיהם של אחים ואחיות בבית החולים בנושא הדרכת מטופלים: המידה בה נתפסת הדרכת מטופלים כחלק מן התפקיד הסיעודי, המידה בה נתפסת הדרכת מטופלים כנדרשת מן האחים והאחיות - באופן קיים ובאופן רצוי, והמידה בה גורמים שונים מעכבים מתן רב יותר של הדרכה למטופלים במחלקות בית החולים.

שיטות המחקר:
איסוף הנתונים התבצע במהלך חודשים אוגוסט 2009 - פברואר 2010 באמצעות שאלונים.
במחקר השתתפו 328 אחים ואחיות מ- 26 מחלקות, אשר מילאו שאלונים לדיווח עצמי. לגבי כל היגד בשאלון ניתנה אפשרות לענות תשובה שנעה בסקלה מ-1-5. בשאלון מספר שאלות פתוחות ופרטי רקע.

ממצאים עיקריים:
הדרכת מטופלים נמצאה חלק מתפיסת התפקיד של האחים והאחיות, כמו גם תמיכה במטופל, שמירה על יחסי אנוש בין חברי הצוות, רישום, תיעוד ודיווח, ופיתוח מיומנויות קליניות. רכישת ידע נמצאה נתפסת כחלק מתפקיד האח/ות במידה מעט פחותה. מתן הדרכה למטופלים דווח על-ידי האחים והאחיות כתפקיד אשר נדרש מהם לבצע, והם אף טענו כי יש לדרוש את ביצועו במידה רבה יותר. כל המשימות הכלולות בהדרכת מטופלים נתפסו כנדרשות בממוצע לפחות במידה בינונית, אם כי משימות של הדרכה בעת קבלה ושחרור, בעת התערבות ובעת מתן טיפול תרופתי, נתפסו כנדרשות יותר מאשר משימות הכרוכות במתן מידע על מסגרות חיצוניות, שימוש באמצעי עזר להדרכה, או יוזמת שאלות אשר המטופל יפנה לרופא. חוסר אפשרות בפועל לבצע הדרכת מטופלים, מבחינת זמן, כוח אדם, ועומס משימות, דווח כגורם המרכזי המונע קיום הדרכה רבה יותר. חוסר בקיומם של קוים מנחים ונהלים ברורים להדרכת מטופלים דווח כגורם השני בחשיבותו. חוסר ידע, תפיסה כי ההדרכה אינה מועילה, תפיסה כי ההדרכה אינה תפקיד האח/ות או אינה חלק מן התרבות במחלקה לא דווחו כגורמים המעכבים מתן הדרכה למטופלים.

מסקנות:

תפיסת התפקיד של האחים והאחיות (ככוללת הדרכת מטופלים, תמיכה במטופל, שמירה על יחסי אנוש בין חברי הצוות, רישום, תיעוד ודיווח, פיתוח מיומנויות קליניות, רכישת ידע) התקשרה באופן חיובי עם התפיסה כי קיימת דרישה ורצוי שתתקיים דרישה לתת הדרכה למטופלים. ככל שתפיסת התפקיד ותפיסת הציפייה לבצע הדרכת מטופלים היו גבוהות כך נתפסו הגורמים המונעים ביצוע של הדרכת מטופלים כפחות משמעותיים.

אילנה פטרפרוינד, .R.N., M.A - מנהלת הסיעוד, מרכז רפואי בני ציון
ג'אנה שפס, R.N., M.A. - מרכזת תחום פיתוח צוות, מרכז רפואי בני ציון
יעל לבנה, Ph.D. - החוג לשירותי אנוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

 









  חזרה לראש הדף
פרסומים מדעיים
פרסומים ברפואה
פרסומים בסיעוד
היגיינת ידיים
הפחתת דקירות
אחריות משמרת
הדרכת מטופלים
היענות עובדי בריאות לחיסון נגד שפעת
בניית אתרים
קידום אתרים ע"י
כל הזכויות שמורות למרכז רפואי בני ציון © 2009