01.06.2020
מרכז רפואי בני ציון מרכז רפואי בני ציון
line_grad.jpg (713 bytes)
ENGLISH العربية
דף הבית
מי אנחנו מחלקות ושירותים פניות הציבור פורומים פרסומים מדעיים

חוק חופש המידע

  דיווחי ממונה    דוחות שנתיים    דוח שנתי - 2015    דוח שנתי - 2016  

מידע לפי חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח - 1998 קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית.
המידע יימסר למבקש כל עוד הוא עומד בדרישות המנויות בחוק.

הבקשה תיבדק במסגרת הזמנים הקבועים בחוק אך יש ובנסיבות מסוימות תימשך הבדיקה עד 120 יום.
המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית ואין מסירתו מחייבת עיבוד המידע לפי צרכיו של המבקש.

אופן הגשת בקשה:
הבקשה תוגש לממונה על חוק חופש המידע בדואל" - Meida-med-cen@MOH.GOV.IL

אגרות:
לפרטים נוספים ניתן להיכנס לקישור:  
https://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=38&catalog=13&category=InfoPayments&language=he


ממונה על העמדת מידע לציבור לפי חוק חופש המידע בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים:
גב' טליה בן אבי - שטיינברג
דוא"ל: Meida-med-cen@MOH.GOV.IL
טלפון: 02-5082535

bul1_1 להגשת בקשה למידע לחץ כאן 

 

  חזרה לראש הדף
פניות הציבור
צור קשר
פניות הציבור
חופש המידע
חוק חופש המידע
תקנון למניעת הטרדה מינית
בניית אתרים
קידום אתרים ע"י
כל הזכויות שמורות למרכז רפואי בני ציון © 2009