16.04.2021
מרכז רפואי בני ציון מרכז רפואי בני ציון
line_grad.jpg (713 bytes)
ENGLISH العربية
דף הבית
מי אנחנו מחלקות ושירותים פניות הציבור פורומים פרסומים מדעיים

ציטוגנומיקה

  תיאור כללי    מחלות המטופואטיות    לימפומות    מחלת (ACUTE MYELOID LEUKEMIA (AML    מחלת MULTIPLE MYELOMA    מחלת Myelodisplastic syndrome) MDS)  

מחלת MULTIPLE MYELOMA


תיאור המחלה
מיאלומה נפוצה (Multiple Myeloma) )היא מחלה ממאירה של תאי הפלסמה, הנוצרים ומצויים במח העצם.
במיאלומה, ברוב המקרים, קיים ריבוי חריג של נוגדן מסוג אחד בלבד (שנקרא חלבון מונוקלונלי)
ב - 65% מהחולים הנוגדן החד-שבטי הנ"ל הוא מסוג IgG, ובמצב כזה המחלה נקראת מיאלומה של IgG , אך הוא עשוי להיות גם מסוג IgA ובמקרים חריגים IgE, IgD או IgM .
לעיתים קרובות מודגמת בנוסף הפרשה מרובה של שרשרת קלה מסוג אחד. במקרים פחות
שכיחים יש הפרשה מרובה של שרשרת קלה מסוג אחד ללא הפרשה של נוגדן חד שבטי.
שלבי המחלה
bul1_1 MGUS - Monoclonal Gammopathy of Undermined Significance - זוהי הפרעה
  פרוליפרטיבית של תאי פלסמה בלשד העצם (פחות מ 10% )המכילים סמן חלבוני מונוקלונלי
  ללא נזק אורגני.
bul1_1 Smoldering Myeloma-SM - .זהו שלב ביניים הנקרא גם מיאלומה אסימפטומטית. יש ריבוי 
  של תאי פלסמה בלשד העצם (10%-30%) . בשלב זה עדיין לא מוצאים Osteolytic Lesions  
  אנמיה או שינויים משניים אחרים הנמצאים ב- MM.
bul1_1 MM בשלב הממאיר - זהו שלב המאופיין באופן קליני בעלייה באחוז תאי הפלסמה בלשד העצם, 
  נגעים בעצמות, ליקויים בכליות,אנמיה ,כשל חיסוני ועוד.
bul1_1 MM אקסטרמודולרית - השלב היותר אגרסיבי.

אבחנה ציטוגנטית
בדיקת קריוטיפ:
קיים קשר הדוק בין התקדמות המחלה לאינטרקציות של תאי הסרטן עם המיקרוסביבה בלשד. בתחילת המחלה תאי הסרטן תלויים בסטרומה. רק ב30%-40% מהחולים החדשים נמצא שינויים בקריוטיפ. כאשר המחלה מתקדמת עולה האינדקס המיטוטי והם הופכים להיות עצמאיים .בשלב זה בהכנסתם לתרבית הם מתרבים ואז מתגלה ביתר שאת השורה הפתולוגית.
בדרך כלל השינויים הציטוגנטיים מורכבים מספרית ומבנית. במחקרים צויין שמספר הכרומוזומים המעורבים בקריוטיפ של חולה MM הם כ 10-9 שינויים לחולה בזמן הדיאגנוזה ונתון זה דומה לסרטנים מוצקים.

בדיקת FISH:
הפרדה של תאי פלסמה ע"י CD138
חשוב לבצע את בדיקת ה FISH של חולי מייאלומה נפוצה, על תאים מופרדים (אוכלוסיית תאי הפלסמה בעלת המרקר הייחודי CD138) ולא על כלל תאי לשד העצם, זאת על מנת לקבל תוצאות אמינות ומדויקות.

הבדיקה דורשת נפח גדול של דגימה עדיף מעל 8 מ''ל (יש לשלוח במזרק שטוף בהיפרין ). בנוסף אחוזי ה- purity משתנים בין ההפרדות השונות - אך השיטה עדיין שומרת על אחוז גבוה, מעל 95%.
מפרידים את התאים המונונוקלארים משאר תאי הלשד ומעבירים אותם בקולונה במתקן של שדה מגנטי עם microbeads CD138 להפרדה ואיסוף תאי הפלסמה

קיימות שתי קבוצות עיקריות של שינויים בקריוטיפ ב - MM: 
bul1_1 הקריוטיפ ההיפרדיפלואידי:
  נמצא ב 60% - 55% מהחולים. מאופיין ב 74-48 כרומוזומים לתא. מופיעות טריזומיות של  
  הכרומוזומים ,21,19,15,11,9,7,5,3
  נפוצה יותר בזכרים ובמבוגרים. יש קשר למיאלומה של העצמות. פרוגנוזה טובה יותר.
bul1_1 הקריוטיפ ההיפודיפלואידי /לא היפרדיפלואידיה:
  בקבוצה זו בדרך כלל מוצאים את הטרנסלוקציות המערבות את השרשרת הכבדה של IGH .
  רוב הטרנסלוקציות הראשוניות הן רציפרוקליות פשוטות בין אימונוגלובולין ואונקוגן.
  הכרומוזומים הנפוצים החסרים 22,16,14,13, Y . בתחילת המחלה נוצרות כנראה
  הטרנסלוקציות המערבות את IGH ,ובהתקדמות המחלה נוצרות טרנסלוקציות משניות אחרות.
  רוב הטרנסלוקציות הראשוניות הן רציפרוקליות פשוטות בין אימונוגלובולין ואונקוגן.

ארבעה סוגי טרנסלוקציות הקשורות ל IGH:
14q32 (CCND1;IGH ) - מהווים כ 20% מחולי ההיפודיפלואידיה -פרוגנוזה טובה יחסית. 4p16;14q32 (FGFR3; IGH ) - מהווים כ 15% מחולי ההיפודיפלואידיה -פרוגנוזה רעה יחסית.
ב25% מנושאי טרנס זו הולך לאיבוד הגן FGFR3 .טרנס זו מלווה לעיתים קרובות בחסר של.
13q 14q32;16q23 (IGH; c-MAF) - מהווים כ 7% מחולי ההיפודיפלואידיה -פרוגנוזה רעה .
20q12 14q32; (IGH; MAFB ) - מהווים כ 3% מחולי ההיפודיפלואידיה -פרוגנוזה רעה .
לא סביר שטרנסלוקציות של ה IGH בלבד יגרמו למעבר מ MGUS ל MM ,דרושים שינויים
נוספים להתפתחות הפרוגרסיבית של המחלה.

שינויים משניים נפוצים המתרחשים במשך ההתפתחות הקלונלית של MM
שינויים ב 13q
נמצא ב כ 50% מהמקרים (בעיקר בהיפודיפלואידיה ). 85% יהיו חסר בכל כרומוזום 13 ,15% הנותרים יהיו עם חסר ב13q .כאשר מוצאים חסרים ב 13 בFISH ,זה מהווה סמן לעלייה בפרוליפרציה של תאי הפלסמה (באופן מפתיע כמעט 16% מהמקרים שבכרומוזומים מצאו 13q- ,ממצא זה לא זוהה בFISH ).
באופן היסטורי שינוי זה נחשב לפרוגנוזה לא טובה , אך כיום יש יותר ויותר עדויות כי המשמעות הפרוגנוסטית שלו קשורה לקשר שלו עם שינויים גנטיים אחרים .
חסר ב p53
חסר או אינאקטיבציה של הגן הזה הוא אירוע מאוחר ודווח בכ 10% מחולי MM שנבדקו ב FISH . הפרוגנוזה גרועה. לעיתים יכול לחול כתוצאה מטרנסלוקציה לא מאוזנת בין 1q12 לבין 17p13 היוצרת עודף ב 1q וחסר ב 17p.
שינויים בכרומוזום 1
אברציות הכי נפוצות בMM הנמצאות בכשליש מהחולים. בדרך כלל חסר ב 1p ועודף ב 1q . מעידות על האגרסיה של המחלה וקריוטיפ מורכב ולא יציב. הפרוגנוזה רעה. אמפליפיקציה של 1q נמצאה בFISH ב40% מהחולים באבחון הראשוני וב 70% מהחולים ב RELAPSE . 1q12-1q23 מכיל מספר רב של גנים חשובים במיילומה כגון: MUC1,MCL1,PDZK1,IL6R,BCL9 ועוד...
בספרות מדווחת האפליפיקציה של 1q בדרך כלל כפרוגנוזה רעה ,לא ידוע אלו מתוך כלל הגנים הרבים המצויים באזור זה אלו הקריטיים.


טרנסלוקציות / אמפליפיקציות של האונקוגן c-myc (8q24 )
מתרחשות ב כ 45% מחולי MM מתקדמת .טרנס אלו המערבות את האונקוגן myc עם אימונוגלובולינים ,חלות בשלב המתקדם של המחלה כשתאי הגידול לא תלויי סטרומה. זוהי טרנס מורכבת שבדרך כלל מערבת כרומוזומים אחרים.

MDS- TYPE CHROMOSOME ABERRATION IN MM
לעיתים לאחר טיפול עם כמות גבוהה של כימותרפיה בחולי MM , מוצאים בקריוטיפ שלהם שינויים המאפיינים בדרך כלל MDS . כגון א)t(1;7), del (11q) , +8 del(20q) ,-7/del(7q) ,- 5/del(5q).

 

  חזרה לראש הדף
מחלקות ושירותים
הנהלה
בטיחות הטיפול וניהול סיכונים
מחלקות אשפוז
מכונים ויחידות
מעבדות
אימונולוגיה
אנדוקרינולוגיה
בנק הדם
המטולוגיה
כימיה
מיקרוביולוגיה קלינית
פתולוגיה
ציטוגנומיקה
מדיניות האיכות במעבדות
מרפאות
מרכזים לנפגעי תקיפה מינית
וועדות
ספריה מדעית
שירותים אדמיניסטרטיביים
מנהל ומשק
שיווק וקשרי חוץ
משאבי אנוש
דובר ביה"ח
בניית אתרים
קידום אתרים ע"י
כל הזכויות שמורות למרכז רפואי בני ציון © 2009