17.05.2021
מרכז רפואי בני ציון מרכז רפואי בני ציון
line_grad.jpg (713 bytes)
ENGLISH العربية
דף הבית
מי אנחנו מחלקות ושירותים פניות הציבור פורומים פרסומים מדעיים

אתיקה

 


תפקידה של ועדת האתיקה
ועדת האתיקה של בית החולים, פועלת על פי הוראותיו של חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996.
מטרתה לסייע לצוות בית החולים, כמו גם למטופלים ולבני משפחותיהם, ולאפשר ביצוען של פעולות מיוחדות, החורגות מכללי האצבע של האתיקה והמשפט הרפואי, במקרים חריגים המחייבים זאת.

סמכויות ועדת האתיקה לאשר:
bul1_1 כפייתו של טיפול רפואי על חולה המסרב לו;
bul1_1 מסירת מידע רפואי לצד שלישי מטעמי בריאות הציבור אודות מטופל המסרב לכך;
bul1_1 אי מסירת מידע רפואי למטופל אודותיו, במקרים בהם צפוי כי המידע יגרום למטופל עצמו 
  נזק משמעותי.

חשוב להבין, כי על פי החוק בישראל לא ניתן לבצע פעולות אלה ללא אישור הוועדה, וכי הוועדה הוקמה על מנת לאפשר חריגה מכלל זה, בתנאים מסוימים ובהתבסס על שיקולים מוגדרים.

לנוחיותכם, מצ"ב ספרון עזר בנושא ועדת האתיקה.
המידע המופיע בכלי עזר זה הינו כללי בלבד. אין להסתמך עליו כהנחיה ישירה במקרה ספציפי, אלא נדרש ייעוץ משפטי, אשר יסייע בהתאמת האמור לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

 

הרכב הוועדה
על פי החוק, על ועדת אתיקה לכלול 6 חברים אשר אושרו שמית על ידי שר הבריאות,
והנושאים בתפקידים הבאים:
bul1_1 יו"ר שהינו משפטן  
bul1_1 שני רופאים מומחים 
bul1_1 אחות  
bul1_1 עו"ס או פסיכולוג
bul1_1 איש ציבור או איש דת  

לוועדת האתיקה של בית החולים בני ציון מונו שישה נציגים אלה, כאשר לכל אחד מהם מונו 2 מחליפים, כך שבסה"כ כוללת ועדת האתיקה של בית החולים 18 חברים, אשר שישה מהם יזומנו בכל מקרה בו יידרש כינוס הוועדה.

 

הפניה לוועדה
לוועדת האתיקה יכולים לפנות מטפלים מסגל בית החולים.
בנוסף, הפניה לוועדה יכול שתהיה ביוזמת החולה או משפחתו, במקרים המתאימים.

לצורך כינוס הוועדה ניתן לפנות למזכירת הוועדה, בטלפון 04-8359692, או לממונה על
זכויות המטופל ומשפחתו בטלפון 04-8359300.

ועדת האתיקה עומדת לשירותכם.

 

 

 


 

 

  חזרה לראש הדף
מחלקות ושירותים
הנהלה
בטיחות הטיפול וניהול סיכונים
מחלקות אשפוז
מכונים ויחידות
מעבדות
מרפאות
מרכזים לנפגעי תקיפה מינית
וועדות
אתיקה
בטיחות
הלסינקי
הריון
סטאז'רים
ספריה מדעית
שירותים אדמיניסטרטיביים
מנהל ומשק
שיווק וקשרי חוץ
משאבי אנוש
דובר ביה"ח
בניית אתרים
קידום אתרים ע"י
כל הזכויות שמורות למרכז רפואי בני ציון © 2009