10.05.2021
מרכז רפואי בני ציון מרכז רפואי בני ציון
line_grad.jpg (713 bytes)
ENGLISH العربية
דף הבית
מי אנחנו מחלקות ושירותים פניות הציבור פורומים פרסומים מדעיים

מידע למטופל

  מידע למטופל בתקופת הקורונה    הסדרי חניה בחניון בתשלום    מגילת זכויות למטופל    מידע בנושא מניעת נפילות    מדיניות יישום זכויות המטופל במרכז הרפואי    מדריך למתאשפז    טופס בקשה לקבלת מידע בפקס או במייל    אבטחת מידע  

הסדרי חניה בחניון בתשלום

לפי חוזר מספר 2/2020 של משרד הבריאות מתאריך 10/8/20, להלן הנחיות חדשות בכל הנוגע להסדרי חניה בבית החולים:

התשלום עבור חניה הינו תשלום כולל עבור כל 24 שעות, משעת הכניסה, ללא הגבלה על מספר כניסות ויציאות מהחניון בתשלום במהלך שעות אלה. התשלום למשך 24 שעות הינו 25 ₪.

מטופלים, בני משפחותיהם ומבקרים אחרים, ישלמו עבור חניית רכביהם בחניון בתשלום, פרט לחריגים כמפורט להלן.
מפורט מטה רשימת זכאים לפטור מתשלום בחניון בתשלום אשר ממוקם מול בית החולים. על מנת לקבל זכאות לפטור מתשלום על הזכאים המופיעים ברשימה מטה להסדיר את העניין מול מחלקת הביטחון ובכפוף להצגת המסמכים הרלוונטיים.

הסדרת המסמכים תתבצע דרך מזכירת המחלקה, הגב' אילנה שמילוב בכתובת מייל ilena.shmidov@b-zion.org.il
לפרטים ומידע נוסף, ניתן לפנות למזכירות בטל.04-8359437
פרטי הגורם האחראי על התחום במרכז הרפואי - דורון הראלי, מנהל מחלקת הבטחון

בברכה, מחלקת בטחון, המרכז הרפואי בני ציון

זכאות לפטור מתשלום, עבור רכב אחד בלבד, יינתן לקבוצות הבאות:
bul1_1 מטופלי דיאליזה אמבולטוריים, מטופלים אונקולוגיים (במהלך הטיפול) ומלוויהם.
bul1_1 מטופלים אמבולטוריים, אשר חייבים להגיע למרכז הרפואי לטיפול למשך חודש לפחות, בתדירות
  של לפחות פעמיים בשבוע, החל מתחילת הטיפול.
bul1_1 בני משפחה של מטופלים המאושפזים לתקופה העולה על 14 יום (הפטור יינתן החל מהיום ה-
  15 לאישפוז).
bul1_1 הורי פגים מאושפזים.
bul1_1 כניסה ויציאת רכב תוך 30 דקות, לכל מטרה.
bul1_1 נכים (בעלי תעודת חניה לנכים או עם תו עגלת נכים).
bul1_1 רכב ציבורי (מונית או אמבולנס) האוסף או מסיע מטופלים.
bul1_1 בני משפחה של חייל מאושפז, על פי אישור בקשה מצורף מטעם יחידת היקר (ר"מ 2).
bul1_1 רכב צבאי בתפקיד, נהוג ע"י חייל במדים.
bul1_1 עובדי משרד הבריאות, בעלי אישורים מתאימים.
bul1_1 ארגונים ועמותות מתנדבים מוכרים, המסיעים חולים לקבלת טיפולים במרכזים הרפואיים, לאחר
  שאושרו ע"י הנהלת המרכז הרפואי.
bul1_1 משפחות, בכפוף להמלצות השירות הסוציאלי של המרכז הרפואי.
bul1_1 אחרים, על פי החלטת מנהל המרכז הרפואי.

 

  חזרה לראש הדף
מידע למטופל
מידע למטופל
מידע למטופל
בניית אתרים
קידום אתרים ע"י
כל הזכויות שמורות למרכז רפואי בני ציון © 2009